martes, 16 de abril de 2013

Sant Carles a través dels ulls de “les casetes”.


Aquest és el títol del projecte que hem començat a redactar aquestos dies i neix gràcies a la capacitat d’observació tant diferent que tenen els infants. És a dir, com tots sabem els nens entenen el món que els envolta d’altra manera, bàsicament perquè el miren des d’una altra perspectiva, amb uns altres ulls i aquest és l’objecte d’estudi d’aquesta nova iniciativa, però centrant-nos amb el nostre poble: Sant Carles.

Per programar-ho hem necessitat prop de tres sessions, una per decidir el tema, d’entre altres no tant atraients; una segona per determinar els moment de la setmana per fer-ho (els dimecres abans del pati), la durada en sessions (tres, dos excursions i una reflexió) i què és el que observarem (l’església, les oliveres, la font i el carrer peatonal); i una darrera per organitzar cada sessió en parts (anar fins al poble, pati, activitat i tornada). A més a més, avui hem comunicat a les famílies aquesta sortida i els hem demanat ajuda. I tot això ha quedat registra per escrit per a que la mestra pugui fer el document formal que fonamenta aquesta proposta.

Igualment, hem decidit que, per a que les famílies entenguin la importància de l’activitat, anirem recollint fragments de converses entre els boixos i farem fotografies per després fer un llibret per a cada nen i així, també, tenir recursos per crear un futur plafó de documentació.
Per seguir llegint anar aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario